Skip Navigation Links

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortası; adı üzerinde para ile ölçülebilen kıymetlerin, poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır. Bu kıymetler nelerdir ? Nakit, çek, senet, kıymetli evrak vb.

Detalı bilgi için lütfen bizimle  iletişime  geçin.